Zatrudnieni specjaliści

Lekarz okulista

  • badania wady wzroku i dobieranie szkiel korekcyjnych
  • kontrolne badania ostrości wzroku
  • zalecanie ćwiczeń ortoptyczno- pleoptycznych
  • kierowanie wychowanków na zabiegi operacyjne

Joanna Maziak
Ortoptystyka
  • prowadzenie indywidualnych ćwiczeń ortoptyczno-pleoptycznych
  • prowadzenie pięciu podstawowych badań okulistycznych-badanie ostrości wzroku, badanie kąta zeza, test Wortha, badanie obuocznego widzenia. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej diagnostyki dziecka

Elżbieta Tamioła
Logopeda
  • diagnoza logopedyczna
  • zajęcia indywidualne kształcące prawidłowy rozwój mowy
  • zajęcia grupowe z elementami logorytmiki
  • indywidualne konsultacje z rodzicami

mgr Maria Smoczyńska-Wojciechowska