Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 16.30
6:30 – 8:10 Schodzenie się dzieci, prace i zabawy podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy, prace indywidualne, wyrównawcze, stymulacyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową , grafomotorykę. Zabawy dydaktyczne, tematyczne i badawcze. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczych. Ćwiczenia w gabinetach okulistycznych.
8:10 – 8:20 Zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.
8:20 – 8:30 Przygotowanie do śniadania (zabiegi higieniczne)
8:30 – 9:00 ŚNIADANIE
9:00 – 11:20 Realizacja zadań programowych poprzez zajęcia rozwijające różne formy aktywności. Sytuacje edukacyjne w ramach określonych obszarów tematycznych. Inspirowanie do podejmowania zadań w określonych obszarach umiejętności. Zabawy dydaktyczne, praca w zespołach, działalność twórcza. Zabawy i gry sportowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.
Ćwiczenia w gabinetach okulistycznych.
11:20 – 11:30 Przygotowanie do II śniadania
11:30 – 11:50 II ŚNIADANIE
11:505 – 13:50 Zabawy swobodne, zabawy badawcze, inspirowane przez dzieci. Zabawy i zajęcia utrwalające treści z podstawy programowej. Zabawy ruchowe w przedszkolu lub na powietrzu. Odpoczynek w grupie najmłodszej. Ćwiczenia w gabinetach okulistycznych
Zajęcia dodatkowe
13:50 – 14:00 Przygotowanie do obiadu (zabiegi higieniczne)
14:00 – 14:30 OBIAD
14:30 – 14:45 Ćwiczenia relaksacyjne, czytanie bajek, opowiadań
14:30 – 15:30 Czas warsztatowy. Ćwiczenia indywidualne, wyrównawcze, stymulacyjne z dziećmi. Zabawy swobodne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Kontynuowanie podjętych działań, czynności porządkowe na sali zabaw.
15:30 – 16:30 Czas otwarty – rozchodzenie się dzieci do domu. Zabawy i gry dydaktyczne, układanki stolikowe. Zabawy swobodne inspirowane przez dzieci. Słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej. Indywidualne kontakty z dziećmi i rodzicami.