Gabinety Ortoptyczny i Pleoptyczny

Gabinety wyposażone są w specjalistyczny sprzęt:

  • do badania ostrości wzroku i testu Wortha – Projektor oraz nowoczesna Kaseta Okulistyczna do doboru okularów,
  • do pomiaru kąta zeza, badania obuocznego widzenia – Synoptofor,
  • do określania fiksacji – Wizuskop,
  • aparat do ćwiczeń mięśni gałek ocznych,
  • aparat do ćwiczenia konwergencji,
  • do naświetlań oka podczas leczenia niedowidzenia – Eutyskop,
  • do ćwiczeń pleoptycznych – Blitz- eutyskop i koordynator.
Ćwiczenia ortoptyczne i pleoptyczne nie mogą zastąpić leczenia operacyjnego ani korekcji okularowej, są jednak bardzo ważnym uzupełnieniem leczenia zeza i niedowidzenia.

W przedszkolu zatrudniony jest lekarz okulista, który raz w tygodniu konsultuje dzieci, stawia diagnozę, dobiera korekcję okularową, zaleca odpowiednie ćwiczenia ortoptyczno-pleoptyczne. Zalecone ćwiczenia, przez panią doktor Joannę Maziak, prowadzone są przez ortoptystkę panią Elżbietę Tamiołe, według ustalonego grafiku:

  • cztery razy w tygodniu prowadzone są ćwiczenia ortoptyczne,
  • codziennie odbywają się ćwiczenia pleoptyczne – seriami w okresie ustalonym przez lekarza okulistę.