Dyrektor placówki

Dorota Multan

mgr wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, tyflopedagog
dyrektor

Kadra pedagogiczna to wysoko wykwalifikowani nauczyciele z zakresu pedagogiki specjalnej w tym z: tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej.

W skład kadry wchodzi 9 nauczycieli:

Bożena Stącel- Winiarska mgr Monika Stelczyk mgr Joanna Lisowska - Węgrzyn
mgr Justyna Mankiewicz mgr Urszula Nadolna mgr Elżbieta Wieczorek
mgr Beata Andrzejewska mgr Barbara Rojek mgr Elżbieta Kuzynków