Suchy basen >>

Autorefraktometr >>

Nowe zabawki w ogrodzie przedszkolnym
dzięki staraniom nauczycielki Urszuli Nadolnej >>

2.000 zł przeznaczone na sprzęt do ogrodu przedszkolnego

zakup kina domowego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci – łączny koszt zakupów – 2.500 zł

zakup kasety szkieł próbnych przeznaczonych do badania wzroku - koszt 1450 zł, zakup oprawek probierczych do badania wzroku – koszt 1000 zł

FIRMA
TRATWA SP.ZOO
z Legnicy
ul. Wrocławska 155