Umuzykalnienie

Umuzykalnienie

Integracja różnych form ekspresji muzycznej. Nauka piosenek, zabawy rytmiczne przy muzyce, nauka gry na instrumentach perkusyjnych, słuchanie muzyki poważnej, poznawanie tańców ludowych.

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna

Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie ruchowej dla dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych. Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia oraz gry sportowe przy użyciu wielu przyborów gimnastycznych.

Język angielski

Język angielski

Poznawanie podstaw języka angielskiego w formie gier i zabaw grupowych. Nauka wierszy i piosenek w języku angielskim z udziałem pacynek.

aikido

Szachy

Rozwijanie wszechstronnego rozwoju dziecka : kształcenie pamięci, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwijania wyobraźni przestrzennej, intelektu oraz zwiększanie aktywności umysłowej i twórczej zdolności.