Biała Sobota w naszym Przedszkolu

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, mając na uwadze, że ,,wzrok jest największym bogactwem każdego człowieka’’ i należy o niego dbać od najmłodszych lat życia począwszy od 1999 roku organizujemy raz do roku na terenie naszego przedszkola Białą Sobotę czyli bezpłatne badanie wzroku dla dzieci z miasta Legnicy i okolic. Akcja ta jest wcześniej rozpropagowana w lokalnej prasie oraz w telewizji lokalnej. W związku z tą akcją przygotowujemy serie plakatów informacyjnych, które są rozwieszane we wszystkich placówkach przedszkolnych, żłobkach, przychodniach, aptekach itp. Adresatem akcji są dzieci w wieku 2-7 lat, a jej celem poza uświadomieniem znaczenia profilaktyki zdrowotnej połączonej z wczesną diagnostyką schorzeń wzroku u dzieci jest promocja placówki w środowisku lokalnym i pozyskanie potencjalnych klientów. Biała Sobota jest jednocześnie Dniem Otwartych Drzwi, podczas którego rodzice mogą zapoznać się z działalnością placówki, a dzieci skorzystać z zabaw proponowanych przez nauczycielki przedszkola. W organizację Białej Soboty są zaangażowani wszyscy pracownicy przedszkola. Akcja ta każdorazowo cieszy się ogromnym powodzeniem. Podczas Białej Soboty średnio przebadanych jest około 40 – 50 dzieci – wielu z nich zostaje później wychowankami naszego przedszkola. Prowadzone badania uświadamiają nam, że nadal znaczny odsetek dzieci jest diagnozowanych zbyt późno. Wynika to często z nieświadomości rodziców, jak również z zaniedbań środowiskowych. Dlatego też prowadzona akcja jest niezwykle potrzebną. Dzięki niej udaje się rozpoznać dysfunkcje wzroku i zapobiegać ich pogłębianiu.