REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017 /2018

REKRUTACJA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 6 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH W LEGNICY ODBYWA SIĘ W SPOSÓB TRADYCYJNY – NIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na schorzenia narządu wzroku przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Legnicy oraz na podstawie skierowania do kształcenia specjalnego wydanego przez Urząd Miasta Legnica- Wydział Oświaty Kultury i Sportu.

 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci mające wyłącznie miejsce zamieszkania na terenie Legnicy.
 •  Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które już uczęszczają do naszej placówki w dniach do 22.02.2017r. składają „Potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym”.
 • Rekrutacja na wolne miejsca do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 będzie odbywała się w dniach od 1.03 do 31.03.2017r. Dziecko może również zostać przyjęte poza okresem rekrutacyjnym jeśli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
 • Rodzice/opiekunowie dziecka składają osobiście u dyrektora przedszkola:
  - Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  - Skierowanie do kształcenia specjalnego
  - Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
  - Potwierdzenie miejsca zamieszkania dziecka.
 • Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola na podstawie wolnych miejsc w danej grupie przedszkolnej.
 • Umowy między rodzicem a przedszkolem na rok szkolny 2017/18 będą podpisywane w terminie wskazanym przez dyrektora przedszkola.

Bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie z dyrektorem przedszkola tel. 76/ 723-33-79

ZAPRASZAMY